• TBF DUYURU NO : 85 / 2020 MİLLİ SPORCU BELGESİ SINIFLARINA İLİŞKİN MÜSABAKA TÜRLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR GENELGE | 02.11.2020

Sayın Sporcular

Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik ‘e https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200613-2.html   linkinden ulaşabilirsiniz.
Değişiklikler ile ilgili bilgilendirme metni ve Milli Sporcu Belgesi Sınıflarına İlişkin Müsabaka Türlerinin Belirlenmesine Dair Genelge metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla

TBF


MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
MİLLİ SPORCU BELGESİ SINIFLARINA İLİŞKİN MÜSABAKA TÜRLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR GENELGE